"Pomáháme dětem najít vlastní motivaci k pohybu"

Gamifit je gamifikovaná fitness aplikace pro děti inspirovaná dnešní dobou.

Stavíme na úspěchu fitness trackerů a workoutů pro dospělé a obahacujeme je o herní prvky a možnost propojení třídy s učitelem.

Co za problém řešíme?

  1. Nedostatek pohybu u dětí - už před koronavirovou pandemií byl nedostatek pohybu u dětí na historickém dně a téměř 2 roky bez hodin tělocviku problém ještě zhoršily
  2. Dosavadní řešení nefungují - hodiny tělocviku a odpolední kroužky nebudují v dětech dlouhodobý vztah ke sportu 
  3. Chybí sebemotivace - bez neustálého dohledu učitelů a trenérů je dnes pro děti těžké najít vlastní motivaci k pohybu
fitness aplikace pro děti gamifit

Jak to funguje?

Fitness aplikace zaznamenaly během karantény velký úspěch mezi dospělými. Umožnily jednoduchý přístup k pohybu bez ohledu na to, kde člověk zrovna je, jaké má s fitness zkušenosti, a kolik času zrovna má.

Podobných aplikací pro mladší uživatele ale bylo a pořád je minimum.

Gamifit je primárně určený pro děti od 3. do 7. třídy, pro které obzvláště v dnešní době bývá těžké najít motivaci k pohybu. Sportovní kluby se čím dál tím více zaměřují na výsledky a hodiny tělocviku nestačí na to vyvolat v méně ambiciózních dětech dlouhodobou motivaci k pohybu.

Stejně jako aplikace pro dospělé umožňuje gamifit dětem zpětně si zaznamenávat sportovní aktivitu, nastavit si denní a týdenní cíle (které pak plní jako úkoly) a spustit workout z předpřipraveného seznamu, nebo si sestavit svůj vlastní.

funkce gamifitu
Herní prvky

Gamifit obohacuje základní funkce fitness aplikace o herní prvky. Dítě dostává za každou aktivitu body, které se znázorňují jako cesta rytíře skrze dobrodružná prostředí.

To vytváří bezpečný prostor a motivaci k pohybu pro všechny - ať už obvykle nesportují, nebo mají k dispozici pouze malý prostor bytu ve velkém městě.

Propojení se školou

"Jak vzbudit v dětech motivaci k pohybu, která bude trvat déle, než do dalšího zvonění?"

gamifit - fitness aplikace pro školy
gamifit zadávání výzev

Kromě toho, že cílí na mladší uživatele a výzmnamě proto využívá prvků gamifikace, se gamifit od všech ostatních fitness aplikací liší také tím, že umožňuje propojení třídy s učitelem.

Ten tak žákům může skrze aplikaci zadávat výzvy, mít přehled o jejich výsledcích a inspirovat celou třídu k pohybu hravou formou.

Stavíme na metodách, které někteří tělocvikáři používali už během distanční výuky a dáváme jim k tomu efektivnější nástroj, který má určitě význam i po konci pandemie.

Gamifit školám nabízí:

Diverzifikaci výuky

Tělocvik nemusí být jediným nástrojem jak děti naučit zdravému životnímu stylu.

Zábavu pro všechny

Vzbuďte zájem i v těch žácích, kteří se obvykle do hodin tělocviku nezapojují. 

Interaktivní přístup

Dejte dětem možnost nalézt vlastní motivaci k pohybu v bezpečném digitálním prostředí.

gamifit na 3. místě v inovačním maratonu NakopniPrahu

Nápad na gamifit začal vznikat v rámci inovační soutěže NakopniPrahu. Po čtyřech intenzivních měsících vytváření prototypu, konzultování s experty a ověřování zájmu ze strany škol se gamifitu podařilo ukořistit 3. místo a získal tak část financí potřebných ke spuštění projektu!

gamifit na nakopni Prahu

Finálem NakopniPrahu příběh gamifitu ale rozhodně nekončí! Už teď jsme v kontaktu s několika školami, které se ztotožňují s naším přístupem, a dál usilovně pracujeme na tom, aby byla aplikace široce dostupná ve školním roce 2023/2024.

Naše vize

1

Navázání spolupráce s Operátorem ICT

Díky výhře v NakopniPrahu máme k dispozici projektovou i finanční podporu od hlavního poskytovatele ICT pro hl. m. P. 
2

Oslovení více ZŠ a potenciálních partnerů

Chceme pokračovat v dialogu s řediteli ZŠ a učiteli tělesné výchovy, kromě toho plánujeme začít komunikovat s dalšími městy a potenciálními partnery.
3

Zahájení vývoje první verze gamifitu

Máme připravené veškeré podklady pro vývoj, který bude možné spustit ihned po získání dostatečné podpory.
4

Spuštění pilotního provozu na vybraných ZŠ

Na začátku kalendářního roku 2023 je v plánu spustit pilotní provoz aplikace. Už jsme domluveni s několika školami a v komunikaci s dalšími aktivně pokračujeme.

Zaujal vás náš projekt? Chcete se zapojit svou školu do pilotního provozu aplikace? Máte zájem stát se partnerem gamifitu?
Napište nám!

Tým gamifit

Matyáš Michel gamifit
Matyáš A. Michel

"Dlouhodobě si všímám toho, jak malý důraz se ve vzdělávání dává na samostatnost. Gamifitem chceme ukázat, že výuka může vypadat jinak."


Matyáš má na starosti náš project management, marketing a vizuální identitu.

Andrea Petrová gamifit
Andrea Petrová

"Sport je mou vášní již od malička. Věřím, že gamifit dokáže k pohybu přivést i ty, kteří zatím tuto vášeň nepoznali."Andrea se stará o to, aby UX gamifitu fungovalo tak, jak má, a řeší naši komunikaci se školami.

Ozvěte se nám!

Telefon

739 803 977

2022 M. A. Michel, A. Petrová

Built with Mobirise ‌

Offline Website Software