Pomáháme dětem najít vlastní motivaci k pohybu!

Gamifit vrací pohybu hravost. Pro děti byl sport vždy spojen s hraním si – a ani v době, kdy jsou dětské hry stále častěji spojené s digitálními technologiemi tomu nemusí být jinak. Zjistěte, jak vám může gamifit pomoci motivovat vaše děti k pohybu hravou formou.

Pomáháme dětem najít vlastní motivaci k pohybu!

Gamifit vrací pohybu hravost. Pro děti byl sport vždy spojen s hraním si – a ani v době, kdy jsou dětské hry stále častěji spojené s digitálními technologiemi tomu nemusí být jinak. Zjistěte, jak vám může gamifit pomoci motivovat vaše děti k pohybu hravou formou.

Proč to děláme?

Pohyb dětí je na dlouhodobém minimu. Tento stav ještě zhoršila covidová pandemie, během které s ukázalo, že bez neustálého dohledu učitelů a trenérů je pro děti těžší než kdy dřív najít vlastní motivaci k pohybu.

Tělesná výchova nestačí a kluby se často soustředí jen na děti s profesionálními ambicemi. Chceme proto přiblížit aktivní životní styl všem dětem a to formou, která jim je blízká a baví je.

nedostatek pohybu u dětí

Pohyb dětí je na dlouhodobém minimu a dětí s nadváhou stále přibývá.

málo příležitostí být aktivní

Sportovní kluby upřednostňují děti s profesionálními ambicemi.

žádné podobné řešení

Gamifit je jedinečná fitness aplikace kombinující pohyb s herními prvky.

Proč to děláme?

Pohyb dětí je na dlouhodobém minimu. Tento stav ještě zhoršila covidová pandemie, během které s ukázalo, že bez neustálého dohledu učitelů a trenérů je pro děti těžší než kdy dřív najít vlastní motivaci k pohybu.

Tělesná výchova nestačí a kluby se často soustředí jen na děti s profesionálními ambicemi. Chceme proto přiblížit aktivní životní styl všem dětem a to formou, která jim je blízká a baví je.

nedostatek pohybu u dětí

Pohyb dětí je na dlouhodobém minimu a dětí s nadváhou stále přibývá.

málo příležitostí být aktivní

Sportovní kluby upřednostňují děti s profesionálními ambicemi.

žádné podobné řešení

Gamifit je jedinečná fitness aplikace kombinující pohyb s herními prvky.

Jak to děláme?

Jak to děláme?

Gamifit děti k pohybu motivuje cestou která je jim dnes blízká. Využívá velké množství herních prvků jako odměny, cestování různými úrovněmi a vylepšování postavy rytíře, aby vrátil pohybu hravost!

Děti mají v aplikaci velký výběr možných aktivit. Mohou si zpětně zaznamenávat jakýkoliv pohyb jako běh, procházka, nebo plavání, či si spustit předpřipravené cvičení přizpůsobené jejich úrovni.

V gamifitu jde především o samostatnost! kromě toho, že covidová pandemie ještě snížil objem pohybů u dětí, ukázala také, že bez dohledu učitelů a trenérů je pro děti obzvlášť těžké najít příležitost k pohybu. V gamifitu je dítě vlastní trenér – může si stanovit cíle, nebo třeba sestavit vlastní cvičení

Aplikaci mají možnost využívat i školy. Funkce třída tak dává dětem možnost být součástí kolektivu, který spolupracuje, inspiruje se, a soutěží mezi sebou.

Gamifit děti vede k seberegulaci a motivaci, zároveň ale dětem dává typy a návody jak správně cvičit. Svět pohybu není pouze o zábavě, především musí být bezpečný!

Co neděláme!

Jako fitness aplikace pro děti si uvědomujeme, jak velkou zodpovědnost neseme. Chceme, abyste nám mohli plně důvěřovat v tom, že aplikace je pro děti naprosti bezpečná.

Velký důraz klademe na ochranu soukromí a nesbíráme proto žádná data jako GPS pozice, ani nevyžadujeme přístup ke kameře. Všechny informace o dětech jsou plně anonymizovány.
Důležitá je pro nás ale bezpečnost dětí i při vykonávání samotných cviků a vždy je k dispozici návod, který hravou formou představí správný způsob cvičení.

nenarušujeme soukromí dětí

Neshormažďujeme žádná data o vašich dětech.

nepředpokládáme, že vše umí

Úroveň cvičení je přizbůsobená dětským uživatelům i úplném nováčkům ve světě sportu. Vše je řádně vysvětlené a popsané.

neznázorňujeme násilí

Aplikace neobsahuje prvky zobrazující násilí.

nenahrazujeme běžný pohyb

Nesnažíme se nahradit čas venku časem u obrazovky. Běžný pohyb rozšiřujeme o funkce, které jsou dětem blízké.

Co neděláme!

Jako fitness aplikace pro děti si uvědomujeme, jak velkou zodpovědnost neseme. Chceme, abyste nám mohli plně důvěřovat v tom, že aplikace je pro děti naprosti bezpečná.

Velký důraz klademe na ochranu soukromí a nesbíráme proto žádná data jako GPS pozice, ani nevyžadujeme přístup ke kameře. Všechny informace o dětech jsou plně anonymizovány.
Důležitá je pro nás ale bezpečnost dětí i při vykonávání samotných cviků a vždy je k dispozici návod, který hravou formou představí správný způsob cvičení.

nenarušujeme soukromí dětí

Neshormažďujeme žádná data o vašich dětech.

nepředpokládáme, že vše umí